Ravintola Le Blason – Original Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna

Pala Ranskaa Vanajaveden rannalla Hämeenlinnassa!

Ravintolan erikoisuutena on pitkillä lankuilla tuotavat herkut, joita jaetaan pöytäseurueen kesken.  Tämän kokonaisuuden nimi on Tete à Tete joka tarkoittaa kasvotusten. Ravintola Le Bla­son on tuu­lah­dus yrt­tien tuok­sua ja pieni pala Rans­kaa kau­niin Va­na­ja­ve­den ran­nal­la. Ravintola Le Blason pa­nos­taa vah­vas­ti erit­täin laa­duk­kai­siin raaka-ai­nei­siin, re­hel­li­siin ma­kui­hin ja yh­des­sä syö­mi­seen.

Pääset tutustumaan ravintolan Menuun tästä.

Arkena voit nauttia Ra­vin­to­la La Blason aamiaisesta, vaikka et yöpyisikään Original Sokos Hotel Vaakunassa. Voit aloittaa aamun valmiista aamiaispöydästä ja liittää siihen vaikka ensimmäisen palaverin, kun taas viikonloppuna on mukava istahtaa nauttimaan herkullisesta aamiaisesta ilman kiirettä.

Aamiainen 15€/hlö lapset 4-11v. -50%.

Ra­vin­to­la Le Bla­son sopii mai­nios­ti myös eri­lais­ten yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ja tar­jo­aa puit­teet isom­mal­le­kin seu­ru­eel­le. Ruo­kai­le­maan ra­vin­to­la Le Bla­so­niin mah­tuu ker­ral­la 150 hen­ki­löä.

Arvoisa Vieraamme! Samalla kun sydämestämme toivotamme teidät tervetulleeksi, pyydämme teiltä yhtä asiaa. Nauttikaa kaikin aistein käynnistänne. Nuuhkikaa yön yli hautunutta lihapataa, aistikaa paahteinen sipuli keitossanne. Poimikaa silmiinne näkymä järvelle ja syökää simpukoita sormin. Antakaa suklaakakun karvauden ja makeuden sekoittua suussanne tähtianiksen ja kirsikan makuun.

Laulakaa jos teitä laulattaa, puhukaa jos teillä on sanoja. Tehkää miten ikinä haluatte, viinillä tai ilman. Meidän intohimomme on se, että juuri te olette Vieraanamme. Lähtekää ovesta hyvä maku suussa ja tulkaa jälleen takaisin!

Ravintola Le Blasonissa pääsee ruokien ja viinien lisäksi nauttimaan ohjelmasta esimerkiksi katsomalla Stand Upia tai Magic Showta. Katso tapahtumat täältä.

 

Myyntipalvelu:

Varaa hotellihuone tästä.

020 1234 654 (Myyntipalvelu), arkisin klo 08.00-18.00
Muina aikoina 020 1234 636 (Hotellin vastaanotto)

Fax 03 752 3164
[email protected]

Lisää Original Sokos Hotel Vaakunasta

Hämeenlinnan historiaa 
Hä­meen­lin­nan kau­pun­ki syn­tyi jo vuon­na 1639 ja 1777 Ruot­sin ku­nin­gas Kus­taa III siir­rät­ti sen lin­nan ku­pees­ta ny­kyi­sel­le pai­kal­leen. His­to­rian sii­vet ha­vi­se­vat kes­kus­tan mu­ku­la­ki­vi­sen torin ym­pä­ris­tös­sä, josta löy­ty­vät niin sä­vel­tä­jä Jean Si­be­liuk­sen syn­ty­mä­ko­ti kuin van­han maa­her­ran vir­ka­ta­lo, jossa Ve­nä­jän kei­sa­ri Alek­san­te­ri II al­le­kir­joit­ti ase­tuk­sen Suo­men kie­len vi­ral­li­ses­ta ase­mas­ta vuon­na 1863. 

Kau­pun­ki ei ole kui­ten­kaan ta­ker­tu­nut vain kun­niak­kaa­seen men­nei­syy­teen­sä, vaan on tä­nä­kin päi­vä­nä ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä mo­nel­la alu­eel­la. Olemmekin Sokos Hotel Vaakunassa uudistaneet tilojamme kattavasti ja asettaneet palvelullemme entistä kovemmat tavoitteet.

Ha­luam­me yh­dis­tää par­haat puo­let pe­rin­tees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä, olla ori­gi­nel­lis­ti ori­gi­naa­le­ja ja tar­jo­ta Si­nul­le sekä läm­pi­män että ri­kas­tut­ta­van ko­ke­muk­sen vie­rai­lus­ta­si tääl­lä Va­na­ja­ve­den ran­nal­la. 

Kokous- ja juhlapalvelut

Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­nas­sa vie­tät mitä upeim­mat juh­lat. Asian­tun­te­va juh­la­pal­ve­lum­me aut­taa kai­kis­sa juh­lien yk­si­tyis­koh­tien jär­jes­tä­mi­ses­sä. 

Olem­me ha­lun­neet ko­kous­ti­lois­sam­me aja­tel­la eri­tyi­ses­ti sitä, kuin­ka tär­ke­ää on on­nis­tu­nut ko­kous.
Sinun tar­pee­si on mei­dän läh­tö­koh­ta ja kun te saa­vu­tat­te päi­väl­le aset­ta­man­ne ta­voit­teen niin me olem­me on­nel­li­sia.
Ho­tel­lis­sam­me on 8 toi­mi­vaa, eri­lais­ta ja va­loi­saa ko­kous­ti­laa jopa 120 hen­gen ryh­mil­le. Ko­kous­ti­lat on va­rus­tet­tu ny­ky­ai­kai­sel­la tek­nii­kal­la. Si­jain­tim­me takaa lois­ta­vat lii­ken­neyh­tey­det, lenk­kei­ly­maas­tot Va­na­ja­ve­den ran­nal­la ja kau­pun­gin kes­kus­tan kult­tuu­ri tar­jon­nan. 
Lue lisää tästä. 

Maisemasauna Torni tilauksesta
Maisema­sau­na Tor­nin voit va­ra­ta yk­si­tyis­käyt­töön ha­lua­mil­la­si tar­joi­luil­la.
Tor­ni­sau­nas­sa jär­jes­tät vai­vat­to­mas­ti niin ar­vok­kaat asia­kas­ti­lai­suu­det kuin hem­mot­te­le­vat polt­ta­rit­kin. Tor­ni­sau­na so­vel­tuu max 15 hlön ryh­mil­le. Ti­loi­hin kuu­luu viih­tyi­sä sau­na­ka­bi­net­ti, pu­ku­huo­ne, pe­su­huo­ne sekä tie­tys­ti löy­ly­huo­ne mah­ta­vin Va­na­ja­ve­si-nä­ky­min. Sekä juoma- että ruo­ka­tar­joi­lut jär­jes­ty­vät toi­vee­si mu­kaan.
Varaukset ja tiedustelut:  [email protected] tai puh. 020 1234 654.

Green Key
Hotellimme on sitoutunut ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Tästä todistuksena Original Sokos Hotel Vaakunalle Hämeenlinnassa on myönnetty Green Key –merkki. Green Key on kansainvälinen ympäristömerkki, joka edistää kestävää matkailua. Ympäristösertifioitujen hotellien myötä matkustajilla on entistä paremmat mahdollisuudet tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Tervetuloa, Local4U!

Tutustu Hämeenlinnaan lisää kaupunki infossa!

Läheltä löytyy myös:

Day Tour de Turku by Local4U 3,7km
Day Tour de Turku by Local4U 3,7km
Hotelli Arthur Helsinki
Hotelli Arthur Helsinki
Madre, Restaurant & Cafe Lahti – Aito italialainen
Madre, Restaurant & Cafe Lahti - Aito italialainen
Lahden Polkupyöräkauppa- ja huolto
Lahden Polkupyöräkauppa- ja huolto
City Tour de Loviisa 5km by Local4U
City Tour de Loviisa 5km by Local4U
Ravintola Locale, Loviisa
Ravintola Locale, Loviisa

Muita samankaltaisia:

Hotelli Arthur Helsinki
Hotelli Arthur Helsinki
Madre, Restaurant & Cafe Lahti – Aito italialainen
Madre, Restaurant & Cafe Lahti - Aito italialainen
Ravintola Locale, Loviisa
Ravintola Locale, Loviisa
Ravintola Hampton Bay Hietaranta, Helsinki
Ravintola Hampton Bay Hietaranta, Helsinki
Ravintola Toros Tex Mex Lahti
Ravintola Toros Tex Mex Lahti
Teerenpeliä Lahdessa
Teerenpeliä Lahdessa