Kahvila Oskarin Keittolounas, Lahti
Kahvila Oskarin Keittolounas, Lahti