ksupermarket
Hyppyri’s K-Supermarket, Lahti
Hyppyri's K-Supermarket, Lahti