K- Supermarket Hyppyri, Lahti
K- Supermarket Hyppyri, Lahti